♡ Om Anna Numell

See english below                                Mer om Anna finner du på annanumell.se

Anna har 20 års erfarenhet av att utöva yoga samt 10 år med privilegiet att bidra med yoga till andra. Efter att ha tränat för ett stort antal fantastiska yogisar världen över guidar Anna dig i en yoga som är sprungen ur all den samlade erfarenheten tillsammans med stora kunskaper från sitt arbete som kroppsterapeut, instruktör och vägledare.

Anna är bl.a. utbildad beteendevetare, hälsopedagog, stress- och friskvårdsterapeut och yogainstruktör med ett stort intresse för människor, möten, personlig och andlig utveckling.

”Jag ser mig själv inte som en yogalärare, eftersom jag inte kan lära dig något du inte redan vet. Jag kan bara bidra till att få dig att minnas. Det jag gör är att jag bidrar så att du kan minnas den visdom som finns inom dig och har gjort sedan den dagen du föddes."

Jag bidrar till dig genom intuitiv guidning samt med delar från världarna av yoga, personlig och andlig utveckling, ledarskap, livserfarenhet och visdomar som har välsignat mitt liv. De saker som bidragit till min utveckling som människa och att minnas renheten av min själ och inre potential.

Jag gör det från hjärtat och i nuet, vilket innebär att en yoga session skiljer sig från alla andra, och ingen session är likadana. Det finns ingen planering innan sessionen för att jag fullt ut ska anknyta (connecta) till de människorna som är närvarande under sessionen och för att jag fullt ut ska kunna följa den intuitiva vägledning som jag får i detta möte.

Jag delar det som kommer intuitivt och från hjärtat i nuet. Och du bestämmer vad av det är sant för dig och som kan bidra till dig och ditt liv.

"Om du önskar delta på en session med mig skulle jag bli ödmjukt varm i hjärtat!

Min önskan är att bidra med yoga och andra verktyg inom personlig och andlig utveckling till människor som är villiga att ta nästa steg i sin utveckling. Att i en miljö som bygger på tillåtelse, trygghet och ödmjuk ge varje individ en möjlighet till en unik upplevelse i att lära känna sig själv och sin kropp på ett avslappnat och kärleksfullt sätt.

Med kärlek och värme
Anna Numell

ENGLISH

I don´t see myself as a yoga teacher, because I can´t teach you anything you don’t already know. I can only contribute to you so you remember.

And what I do is contribute to you to remember that knowledge and wisdom that exists inside of you and have done since the day you were born.

The way I do that is that I contribute to you thru intuitive guidance and with parts from the world of yoga, personal and spiritual development, leadership, lifelessness and wisdoms that have blessed my life. The things that contributed to my unfolding as a human being and on my own way to awakening to remembering the purity of my soul and my inner potential.

I do that from the heart and in the present moment, which means that one session of yoga is different from the other, and no session is alike. There is no planning ahead, and the reason for that is to fully connect to the humans present during the session. And to be able to fully trust and follow the intuitive guidancethat I receive in that meeting.

I speak what comes from the heart and intuition in the present moment and share that wisdom with you. And you decide what of that is true for you and can contribute to your life.

If you would like to attend a session with me I would be delighted!

With love and grace ❤

Namaste Anna